YAMAHA MOTOR ORD (YAMHF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for YAMAHA MOTOR ORD (YAMHF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Dec 30, 2020$0.436
Jun 29, 2020$0.418
Dec 30, 2019$0.413
Jun 26, 2019$0.419
Dec 26, 2018$0.405
Jun 27, 2018$0.408
Dec 27, 2017$0.433
Jun 28, 2017$0.347
Dec 28, 2016$0.256
Jun 28, 2016$0.292
Dec 28, 2015$0.183
Jun 26, 2015$0.178
Dec 26, 2014$0.212
Jun 26, 2014$0.143
Dec 26, 2013$0.153
Jun 26, 2013$0.102
Dec 26, 2012$0.058
Jun 27, 2012$0.063
Dec 28, 2011$0.199
Dec 25, 2008$0.055
Jun 25, 2008$0.190
Dec 25, 2007$0.179
Jun 26, 2007$0.167
Dec 26, 2006$0.177
Jun 27, 2006$0.129
Dec 27, 2005$0.167
Jun 27, 2005$0.078
Dec 27, 2004$0.135
Mar 26, 2004$0.066
Sep 25, 2003$0.045
Mar 26, 2003$0.050
Sep 25, 2002$0.032
Mar 26, 2002$0.030