Xinyuan Real Estate Co (XIN) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Xinyuan Real Estate Co (XIN):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Dec 17, 2019$0.100
Aug 30, 2019$0.100
May 31, 2019$0.100
Feb 25, 2019$0.098
Nov 23, 2018$0.098
Aug 24, 2018$0.098
Jun 08, 2018$0.098
Feb 27, 2018$0.098
Nov 29, 2017$0.098
Aug 29, 2017$0.098
May 26, 2017$0.098
Feb 23, 2017$0.098
Nov 23, 2016$0.098
Aug 23, 2016$0.098
May 23, 2016$0.048
Mar 11, 2016$0.048
Nov 23, 2015$0.048
Aug 20, 2015$0.048
Jun 23, 2015$0.048
Mar 18, 2015$0.048
Nov 28, 2014$0.048
Aug 28, 2014$0.048
May 28, 2014$0.048
Mar 05, 2014$0.048
Nov 14, 2013$0.048
Aug 14, 2013$0.048
May 17, 2013$0.048
Feb 14, 2013$0.048
Oct 23, 2012$0.038
Aug 01, 2012$0.038
Apr 26, 2012$0.038
Jun 08, 2011$0.090