WAL-MART DE MEX ADRV (WMMVY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for WAL-MART DE MEX ADRV (WMMVY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 29, 2019$0.275
Aug 30, 2019$0.151
Apr 24, 2019$0.331
Mar 08, 2019$0.072
Nov 30, 2018$0.312
Aug 31, 2018$0.098
May 03, 2018$0.101
Feb 23, 2018$0.086
Nov 27, 2017$0.085
Aug 25, 2017$0.084
Apr 21, 2017$0.086
Feb 16, 2017$0.071
Feb 15, 2017$0.071
Nov 16, 2016$0.068
Aug 18, 2016$0.076
Apr 27, 2016$0.081
Feb 18, 2016$0.077
Nov 19, 2015$0.084
Aug 20, 2015$0.081
Apr 23, 2015$0.092
Feb 19, 2015$0.086
Nov 20, 2014$0.095
Aug 21, 2014$0.099
May 29, 2014$0.309
May 01, 2014$0.100
Nov 21, 2013$0.130
Apr 18, 2013$0.378
Apr 25, 2012$0.322
Apr 26, 2011$0.319
Apr 13, 2010$0.573
Apr 27, 2009$0.437
Feb 29, 2008$0.560
Mar 05, 2007$0.463
Mar 09, 2006$0.356