Universal Robina (UVRBF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Universal Robina (UVRBF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 26, 2019$0.032
Mar 11, 2019$0.029
Feb 21, 2018$0.060
Feb 24, 2017$1.650
Feb 23, 2016$1.650
Feb 23, 2015$1.500
Feb 21, 2014$1.500
May 07, 2013$1.500