Urstadt Biddle Properties Inc Series A (UBA) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Urstadt Biddle Properties Inc Series A (UBA):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Apr 02, 2020$0.280
Jan 02, 2020$0.280
Oct 03, 2019$0.275
Jul 03, 2019$0.275
Apr 03, 2019$0.275
Jan 03, 2019$0.275
Oct 04, 2018$0.270
Jul 05, 2018$0.270
Mar 29, 2018$0.270
Jan 04, 2018$0.270
Oct 05, 2017$0.265
Jun 28, 2017$0.265
Mar 30, 2017$0.265
Mar 29, 2017$0.265
Jan 04, 2017$0.265
Oct 05, 2016$0.260
Jun 29, 2016$0.260
Mar 31, 2016$0.260
Dec 31, 2015$0.260
Sep 30, 2015$0.255
Jun 30, 2015$0.255
Apr 01, 2015$0.255
Mar 31, 2015$0.255
Dec 31, 2014$0.255
Oct 01, 2014$0.252
Jul 01, 2014$0.252
Apr 03, 2014$0.252
Dec 31, 2013$0.252
Oct 02, 2013$0.250
Jul 02, 2013$0.250
Apr 03, 2013$0.000
Jan 02, 2013$0.000
Oct 03, 2012$0.000
Jul 03, 2012$0.000
Apr 03, 2012$0.000
Jan 04, 2012$0.000
Oct 05, 2011$0.000
Jun 29, 2011$0.000
Mar 30, 2011$0.000
Jan 05, 2011$0.000
Sep 29, 2010$0.000
Jun 30, 2010$0.000
Mar 30, 2010$0.000
Jan 06, 2010$0.000
Sep 30, 2009$0.000
Jun 30, 2009$0.000
Apr 01, 2009$0.000
Jan 02, 2009$0.000
Oct 01, 2008$0.000
Jul 01, 2008$0.000
Apr 02, 2008$0.000
Jan 02, 2008$0.000
Oct 03, 2007$0.000
Jul 03, 2007$0.000
Apr 03, 2007$0.000
Jan 03, 2007$0.000
Oct 04, 2006$0.000
Jun 28, 2006$0.000
Mar 29, 2006$0.000
Jan 04, 2006$0.000
Sep 28, 2005$0.000
Jun 28, 2005$0.000
Mar 29, 2005$0.000
Jan 03, 2005$0.000
Sep 28, 2004$0.000
Jun 28, 2004$0.000
Mar 29, 2004$0.000
Dec 31, 2003$0.000
Sep 24, 2003$0.000
Jun 25, 2003$0.000
Mar 26, 2003$0.000
Dec 31, 2002$0.000
Sep 26, 2002$0.000
Jun 19, 2002$0.000
Mar 26, 2002$0.000
Jan 02, 2002$0.000
Sep 26, 2001$0.000
Jun 27, 2001$0.000
Mar 28, 2001$0.000
Jan 03, 2001$0.000
Sep 27, 2000$0.000
Jun 28, 2000$0.000
Mar 29, 2000$0.000
Jan 05, 2000$0.000
Sep 28, 1999$0.000
Jun 28, 1999$0.000
Mar 26, 1999$0.000
Jan 06, 1999$0.000
Sep 28, 1998$0.000