Grupo Televisa Sa Gdr (TV) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Grupo Televisa Sa Gdr (TV):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 29, 2019$0.079
May 29, 2018$0.078
May 25, 2017$0.084
May 26, 2016$0.084
May 28, 2015$0.103
Jun 11, 2014$0.000
Jun 05, 2014$0.000
May 28, 2014$0.115
May 20, 2014$0.000
May 16, 2014$0.000
Apr 02, 2014$0.000
Dec 18, 2013$0.125
May 28, 2013$0.126
May 25, 2012$0.000
Jun 03, 2011$0.000
Dec 17, 2009$0.000
May 26, 2009$0.000
May 27, 2008$0.000
May 25, 2007$0.000
May 26, 2006$0.000
May 25, 2005$0.000
May 18, 2004$0.000
Jun 25, 2003$0.000
Feb 06, 1996$0.027
Aug 02, 1995$0.071
Jul 03, 1995$0.071
Jun 01, 1995$0.071
May 08, 1995$0.071
Feb 06, 1995$0.000
Nov 04, 1994$0.000
Aug 03, 1994$0.000
May 03, 1994$0.000