Grupo Televisa Sa Gdr (TV) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Grupo Televisa Sa Gdr (TV):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 29, 2019$0.082
May 29, 2018$0.089
May 25, 2017$0.093
May 26, 2016$0.085
May 28, 2015$0.115
Jun 11, 2014$0.000
Jun 05, 2014$0.000
May 28, 2014$0.115
May 20, 2014$0.000
May 16, 2014$0.000
Apr 02, 2014$0.000
Dec 18, 2013$0.136
May 28, 2013$0.142
May 25, 2012$0.127
Jun 03, 2011$0.150
Dec 17, 2009$0.522
May 26, 2009$0.635
May 27, 2008$0.361
May 25, 2007$0.663
May 26, 2006$0.156
May 25, 2005$0.159
May 18, 2004$0.545
Jun 25, 2003$0.090
Feb 06, 1996$0.027
Aug 02, 1995$0.071
Jul 03, 1995$0.071
Jun 01, 1995$0.071
May 08, 1995$0.071
Feb 06, 1995$0.027
Nov 04, 1994$0.031
Aug 03, 1994$0.031
May 03, 1994$0.031