Tomra Systems ASA (TMRAF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Tomra Systems ASA (TMRAF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 07, 2019$0.052
Apr 25, 2018$0.030
Apr 28, 2017$0.025
Apr 26, 2016$0.021
Apr 24, 2015$0.019
Apr 30, 2014$0.225
Apr 23, 2013$1.250
Apr 27, 2012$1.050
Apr 29, 2011$0.600
Apr 22, 2010$0.550