Turkiye Halk Bankasi AS (THBIY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Turkiye Halk Bankasi AS (THBIY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 15, 2018$0.062
Jun 09, 2017$0.117
May 08, 2017$0.112
Apr 03, 2017$0.113
Apr 12, 2016$0.130
Apr 07, 2015$0.135
Apr 04, 2014$0.208
Apr 11, 2013$0.349
May 22, 2012$0.227
May 25, 2011$0.351
May 26, 2010$0.252
May 20, 2009$0.221