Telecom Argentina SA (TEO) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Telecom Argentina SA (TEO):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Oct 18, 2019$0.648
Aug 16, 2019$0.289
May 03, 2019$0.326
Mar 19, 2018$0.788
Feb 13, 2018$1.508
Dec 27, 2017$1.137
Aug 23, 2016$0.450
May 10, 2016$0.199
May 06, 2015$0.378
Sep 17, 2014$0.331
Jun 11, 2014$0.000
Jun 05, 2014$0.307
May 20, 2014$0.000
May 16, 2014$0.000
May 05, 2014$0.312
Apr 02, 2014$0.000
Dec 23, 2013$0.685
May 08, 2012$0.880
Apr 14, 2011$1.107
Dec 15, 2010$0.466
Apr 30, 2010$0.864
Apr 30, 2001$0.180
Jan 19, 2001$0.905
Feb 18, 2000$0.680
Dec 16, 1999$0.685
Feb 25, 1999$0.775
Dec 17, 1998$0.650
Feb 25, 1998$0.780
Dec 23, 1997$0.520
Mar 21, 1997$0.430
Dec 19, 1996$0.645
Dec 18, 1996$0.269
Dec 22, 1995$1.075
Dec 19, 1994$0.925