UltraShort Consumer Goods ProShares (SZK) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for UltraShort Consumer Goods ProShares (SZK):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 25, 2020$0.000
Dec 24, 2019$0.000
Sep 25, 2019$0.000
Jun 25, 2019$0.000
Mar 20, 2019$0.000
Dec 26, 2018$0.000
Sep 26, 2018$0.000
Jun 20, 2018$0.000
Sep 21, 2016$0.000
Jun 22, 2016$0.000
Mar 23, 2016$0.000
Dec 22, 2015$0.000
Jun 24, 2015$0.000
Mar 25, 2015$0.000
Sep 24, 2014$0.000
Jun 25, 2014$0.000
Mar 26, 2014$0.000
Dec 24, 2013$0.000
Sep 25, 2013$0.000
Jun 26, 2013$0.000
Mar 20, 2013$0.000
Dec 26, 2012$0.000
Sep 25, 2012$0.000
Jun 20, 2012$0.000
Mar 21, 2012$0.000
Dec 23, 2008$0.000
Sep 24, 2008$0.000
Jun 24, 2008$0.000
Mar 25, 2008$0.000
Dec 20, 2007$0.000
Sep 25, 2007$0.000
Jun 26, 2007$0.000