Svenska Cellulesa (SVCBY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Svenska Cellulesa (SVCBY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 21, 2019$0.189
Mar 26, 2018$0.136
Apr 05, 2017$0.113
Apr 14, 2016$0.099
Apr 15, 2015$0.084
Apr 11, 2014$0.123
Apr 11, 2013$0.117
Mar 30, 2012$0.105
Apr 08, 2011$0.108
Apr 27, 2010$0.082
Apr 03, 2009$0.070
Apr 09, 2008$0.126
Mar 30, 2007$0.101
Apr 07, 2006$0.084
Apr 06, 2005$0.085