St Jude Medical Inc (STJ) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for St Jude Medical Inc (STJ):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 28, 2016$0.310
Jun 28, 2016$0.310
Mar 29, 2016$0.310
Dec 29, 2015$0.290
Sep 28, 2015$0.290
Jun 26, 2015$0.290
Mar 27, 2015$0.290
Dec 29, 2014$0.270
Sep 26, 2014$0.270
Jun 26, 2014$0.270
Mar 27, 2014$0.270
Dec 27, 2013$0.250
Sep 26, 2013$0.250
Jun 26, 2013$0.250
Mar 26, 2013$0.250
Dec 27, 2012$0.230
Sep 26, 2012$0.230
Jun 27, 2012$0.230
Mar 28, 2012$0.230
Dec 28, 2011$0.210
Sep 28, 2011$0.210
Jun 28, 2011$0.210
Mar 29, 2011$0.210
Aug 04, 1994$0.017
May 04, 1994$0.017
Feb 04, 1994$0.017
Nov 04, 1993$0.017
Aug 04, 1993$0.017
May 04, 1993$0.017
Feb 04, 1993$0.017
Nov 04, 1992$0.017
Aug 04, 1992$0.017
Apr 07, 1992$0.017