Sumitomo Corp (SSUMF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Sumitomo Corp (SSUMF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 30, 2020$0.324
Sep 27, 2019$0.464
Mar 27, 2019$38.000
Sep 26, 2018$0.328
Mar 28, 2018$0.304
Sep 27, 2017$0.223
Mar 29, 2017$0.225
Sep 28, 2016$25.000
Mar 29, 2016$0.220
Sep 28, 2015$0.207
Mar 27, 2015$0.210
Sep 26, 2014$0.230
Mar 27, 2014$0.235
Sep 26, 2013$0.232
Mar 27, 2013$16.333
Sep 26, 2012$19.444
Mar 28, 2012$20.222
Sep 28, 2011$18.667
Mar 29, 2011$15.556
Sep 28, 2010$12.444
Mar 29, 2010$11.667
Sep 25, 2009$0.100
Mar 26, 2009$0.152
Sep 25, 2008$0.179
Mar 26, 2008$0.202
Sep 25, 2007$0.157
Mar 27, 2007$0.153
Sep 26, 2006$0.128
Mar 28, 2006$0.120
Sep 27, 2005$0.097
Mar 28, 2005$0.065
Sep 27, 2004$0.036
Mar 26, 2004$0.038
Sep 25, 2003$0.036