First Trust NASDAQ-100 Ex-Tech Sector (QQXT) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trust NASDAQ-100 Ex-Tech Sector (QQXT):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 23, 2021$0.053
Jun 24, 2021$0.073
Mar 25, 2021$0.098
Dec 24, 2020$0.083
Sep 24, 2020$0.038
Jun 25, 2020$0.048
Mar 26, 2020$0.053
Dec 13, 2019$0.060
Sep 25, 2019$0.064
Jun 14, 2019$0.046
Mar 21, 2019$0.031
Dec 18, 2018$0.084
Sep 14, 2018$0.011
Jun 21, 2018$0.065
Mar 22, 2018$0.012
Dec 21, 2017$0.045
Sep 21, 2017$0.016
Jun 22, 2017$0.074
Mar 23, 2017$0.022
Dec 21, 2016$0.048
Sep 21, 2016$0.013
Jun 22, 2016$0.042
Mar 23, 2016$0.023
Dec 23, 2015$0.067
Sep 23, 2015$0.019
Jun 24, 2015$0.046
Mar 25, 2015$0.032
Dec 23, 2014$0.034
Jun 24, 2014$0.035
Mar 25, 2014$0.266
Dec 18, 2013$0.048
Sep 20, 2013$0.010
Jun 21, 2013$0.037
Dec 21, 2012$0.163
Sep 21, 2012$0.122
Jun 21, 2012$0.046
Dec 21, 2011$0.041
Jun 21, 2011$0.035
Dec 21, 2010$0.112
Jun 22, 2010$0.045
Dec 22, 2009$0.052
Jun 23, 2008$0.013