PRINCIPAL FINCL GRP INC (PFG) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for PRINCIPAL FINCL GRP INC (PFG):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 29, 2020$0.560
Feb 28, 2020$0.560
Dec 02, 2019$0.550
Sep 04, 2019$0.550
May 31, 2019$0.540
Mar 01, 2019$0.540
Nov 30, 2018$0.540
Sep 05, 2018$0.530
Jun 01, 2018$0.520
Mar 02, 2018$0.510
Dec 01, 2017$0.490
Aug 30, 2017$0.470
Jun 01, 2017$0.460
Mar 02, 2017$0.450
Dec 01, 2016$0.430
Aug 31, 2016$0.410
Jun 02, 2016$0.390
Mar 03, 2016$0.380
Dec 03, 2015$0.380
Sep 02, 2015$0.380
Jun 04, 2015$0.380
Mar 05, 2015$0.360
Dec 04, 2014$0.340
Sep 04, 2014$0.340
Jun 05, 2014$0.320
Mar 06, 2014$0.280
Dec 05, 2013$0.260
Sep 03, 2013$0.260
May 30, 2013$0.230
Mar 07, 2013$0.230
Dec 06, 2012$0.210
Sep 04, 2012$0.210
May 31, 2012$0.180
Mar 08, 2012$0.180
Nov 08, 2011$0.700
Nov 17, 2010$0.550
Nov 10, 2009$0.500
Nov 12, 2008$0.450
Nov 14, 2007$0.900
Nov 20, 2006$0.800
Nov 15, 2005$0.650
Nov 09, 2004$0.550
Nov 05, 2003$0.450
Nov 06, 2002$0.250