Peoples Financial Corp (PFBX) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Peoples Financial Corp (PFBX):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 01, 2020$0.020
Nov 19, 2019$0.020
May 03, 2019$0.010
Oct 05, 2018$0.010
May 04, 2018$0.010
Sep 29, 2017$0.010
Jun 19, 2014$0.100
Dec 26, 2012$0.100
Aug 08, 2012$0.100
Jan 06, 2012$0.100
Jul 11, 2011$0.090
Jan 31, 2011$0.090
Jul 07, 2010$0.110
Jan 06, 2010$0.100
Jul 06, 2009$0.200
Jan 07, 2009$0.300
Jul 02, 2008$0.290
Jan 04, 2008$0.270
Jul 05, 2007$0.250
Jan 04, 2007$0.230
Jul 06, 2006$0.210
Jan 05, 2006$0.200
Jul 06, 2005$0.200
Jan 06, 2005$0.180
Jul 07, 2004$0.170
Jan 07, 2004$0.150
Jul 02, 2003$0.140
Jan 06, 2003$0.120
Jul 03, 2002$0.120
Jan 07, 2002$0.120
Jul 05, 2001$0.120
Jan 05, 2001$0.110
Aug 02, 2000$0.110
Jul 06, 2000$0.110
Jan 12, 2000$0.200