Precision Drilling Corp (PDS) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Precision Drilling Corp (PDS):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 04, 2015$0.054
Aug 06, 2015$0.053
May 13, 2015$0.058
Feb 25, 2015$0.056
Nov 12, 2014$0.062
Aug 06, 2014$0.055
May 12, 2014$0.055
Feb 25, 2014$0.054
Oct 31, 2013$0.057
Aug 02, 2013$0.048
Aug 01, 2013$0.050
May 02, 2013$0.050
Feb 26, 2013$0.049
Dec 18, 2012$0.051
Jan 28, 2009$0.033
Dec 29, 2008$0.107
Nov 26, 2008$0.130
Nov 25, 2008$0.103
Oct 29, 2008$0.101
Sep 26, 2008$0.125
Aug 27, 2008$0.123
Jul 29, 2008$0.127
Jun 26, 2008$0.128
May 28, 2008$0.131
Apr 28, 2008$0.128
Mar 27, 2008$0.128
Feb 27, 2008$0.128
Jan 29, 2008$0.129
Dec 27, 2007$0.529
Nov 28, 2007$0.131
Oct 29, 2007$0.135
Sep 26, 2007$0.130
Aug 29, 2007$0.124
Jul 27, 2007$0.124
Jun 27, 2007$0.122
May 29, 2007$0.119
Apr 26, 2007$0.169
Mar 28, 2007$0.164
Feb 26, 2007$0.169
Jan 29, 2007$0.169
Dec 27, 2006$0.450
Nov 28, 2006$0.276
Oct 27, 2006$0.276
Sep 27, 2006$0.277
Aug 29, 2006$0.279
Jul 27, 2006$0.276
Jun 28, 2006$0.276
May 26, 2006$0.276
Apr 26, 2006$0.237
Mar 29, 2006$0.231
Feb 24, 2006$0.234
Jan 27, 2006$0.234
Dec 28, 2005$0.292
Nov 28, 2005$0.227
Nov 07, 2005$19.520