Precision Drilling Corp (PDS) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Precision Drilling Corp (PDS):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 04, 2015$0.409
Aug 06, 2015$0.070
May 13, 2015$0.058
Feb 25, 2015$0.070
Nov 12, 2014$0.070
Aug 06, 2014$0.060
May 12, 2014$0.060
Feb 25, 2014$0.060
Oct 31, 2013$0.060
Aug 02, 2013$0.000
Aug 01, 2013$0.050
May 02, 2013$0.000
Feb 26, 2013$0.000
Dec 18, 2012$0.000
Jan 28, 2009$0.000
Dec 29, 2008$0.000
Nov 26, 2008$0.000
Nov 25, 2008$0.100
Oct 29, 2008$0.000
Sep 26, 2008$0.000
Aug 27, 2008$0.000
Jul 29, 2008$0.000
Jun 26, 2008$0.000
May 28, 2008$0.000
Apr 28, 2008$0.000
Mar 27, 2008$0.000
Feb 27, 2008$0.000
Jan 29, 2008$0.000
Dec 27, 2007$0.000
Nov 28, 2007$0.000
Oct 29, 2007$0.000
Sep 26, 2007$0.000
Aug 29, 2007$0.000
Jul 27, 2007$0.000
Jun 27, 2007$0.000
May 29, 2007$0.000
Apr 26, 2007$0.000
Mar 28, 2007$0.000
Feb 26, 2007$0.000
Jan 29, 2007$0.000
Dec 27, 2006$0.000
Nov 28, 2006$0.000
Oct 27, 2006$0.000
Sep 27, 2006$0.000
Aug 29, 2006$0.000
Jul 27, 2006$0.000
Jun 28, 2006$0.000
May 29, 2006$0.000
May 26, 2006$0.259
Apr 26, 2006$0.000
Mar 29, 2006$0.000
Feb 24, 2006$0.000
Jan 27, 2006$0.000
Dec 28, 2005$0.000
Nov 28, 2005$0.000
Nov 07, 2005$19.520