GRUPO AEROPORTUARIO PACIFIC SAB (PAC) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for GRUPO AEROPORTUARIO PACIFIC SAB (PAC):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 29, 2019$1.589
Nov 21, 2018$1.690
Aug 17, 2018$1.810
May 11, 2018$1.200
Nov 03, 2017$1.350
Aug 10, 2017$1.440
May 04, 2017$1.764
Nov 15, 2016$0.790
Aug 22, 2016$1.100
May 12, 2016$1.882
Nov 05, 2015$0.810
Aug 20, 2015$0.950
May 14, 2015$1.766
Jul 02, 2014$0.580
May 27, 2014$1.760
May 08, 2014$2.200
Nov 27, 2013$0.420
Apr 25, 2013$1.390
Oct 31, 2012$0.409
Oct 03, 2012$1.276
May 31, 2012$1.137
Nov 23, 2011$0.351
May 25, 2011$1.240
Nov 24, 2010$0.350
Aug 16, 2010$0.348
Jun 10, 2010$1.049
Oct 28, 2009$0.431
May 20, 2009$1.069
Oct 28, 2008$0.378
May 07, 2008$1.470
Oct 26, 2007$0.537
May 14, 2007$1.334
May 03, 2006$1.157