Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 27, 2019$0.028
Mar 28, 2019$0.019
Sep 27, 2018$0.018
Sep 26, 2018$0.013
Mar 28, 2018$0.054
Mar 27, 2018$0.041
Mar 29, 2016$0.028
Mar 28, 2016$0.038
Sep 28, 2015$0.049
Sep 25, 2015$0.065
Mar 27, 2015$0.061
Sep 26, 2014$0.028
Sep 25, 2014$0.034
Mar 27, 2014$0.045
Sep 26, 2013$0.032
Mar 27, 2013$0.032
Mar 26, 2013$0.059
Sep 26, 2012$0.045
Sep 25, 2012$0.062
Mar 28, 2012$0.040
Mar 27, 2012$0.051
Sep 28, 2011$0.041
Sep 27, 2011$0.065
Mar 29, 2011$0.098
Mar 28, 2011$0.124
Sep 28, 2010$0.115
Sep 27, 2010$0.144
Mar 29, 2010$0.036
Sep 25, 2009$0.036
Mar 26, 2009$0.034
Sep 25, 2008$0.229
Mar 26, 2008$0.183
Sep 25, 2007$0.185
Mar 27, 2007$0.119
Sep 26, 2006$0.124