Muenchener Rueckversichrngs-Gsllschft AG (MURGY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Muenchener Rueckversichrngs-Gsllschft AG (MURGY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Apr 29, 2021$1.149
May 01, 2020$1.062
May 02, 2019$1.034
Apr 26, 2018$1.073
Apr 26, 2017$0.937
Apr 25, 2016$0.889
Apr 21, 2015$0.837
Apr 28, 2014$1.002
Apr 23, 2013$0.910
Apr 24, 2012$0.813
Apr 18, 2011$0.892
Apr 26, 2010$0.781
Apr 20, 2009$0.722