Muenchener Rueckversichrngs-Gsllschft AG (MURGF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Muenchener Rueckversichrngs-Gsllschft AG (MURGF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 02, 2019$10.356
Apr 26, 2018$8.600
Apr 27, 2017$8.600
Apr 28, 2016$8.250
Apr 24, 2015$7.750
May 02, 2014$7.250
Apr 26, 2013$7.000
Apr 21, 2011$6.250
Apr 29, 2010$5.750