Western Asset Municipal Defined Opportun (MTT) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Western Asset Municipal Defined Opportun (MTT):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 19, 2019$0.069
Aug 22, 2019$0.079
Jul 18, 2019$0.079
Jun 20, 2019$0.079
May 23, 2019$0.079
Apr 17, 2019$0.079
Mar 21, 2019$0.079
Feb 14, 2019$0.079
Jan 17, 2019$0.079
Dec 20, 2018$0.079
Nov 21, 2018$0.079
Oct 18, 2018$0.079
Sep 20, 2018$0.079
Aug 23, 2018$0.079
Jul 19, 2018$0.079
Jun 21, 2018$0.079
May 24, 2018$0.084
Apr 19, 2018$0.084
Mar 22, 2018$0.084
Feb 15, 2018$0.084
Jan 18, 2018$0.084
Dec 21, 2017$0.084
Nov 22, 2017$0.084
Oct 19, 2017$0.084
Sep 21, 2017$0.084
Aug 23, 2017$0.084
Jul 19, 2017$0.084
Jun 21, 2017$0.084
May 17, 2017$0.084
Apr 19, 2017$0.084
Mar 22, 2017$0.084
Feb 15, 2017$0.084
Jan 18, 2017$0.084
Dec 27, 2016$0.080
Dec 21, 2016$0.084
Nov 16, 2016$0.084
Oct 19, 2016$0.084
Sep 21, 2016$0.084
Aug 17, 2016$0.084
Jul 20, 2016$0.084
Jun 15, 2016$0.084
May 18, 2016$0.084
Apr 20, 2016$0.084
Mar 16, 2016$0.084
Feb 17, 2016$0.084
Jan 20, 2016$0.084
Dec 23, 2015$0.038
Dec 16, 2015$0.084
Nov 18, 2015$0.084
Oct 21, 2015$0.084
Sep 16, 2015$0.084
Aug 19, 2015$0.084
Jul 22, 2015$0.084
Jun 17, 2015$0.084
May 20, 2015$0.084
Apr 15, 2015$0.084
Mar 18, 2015$0.084
Feb 18, 2015$0.084
Jan 21, 2015$0.084
Dec 17, 2014$0.084
Nov 19, 2014$0.084
Oct 22, 2014$0.084
Sep 17, 2014$0.084
Aug 20, 2014$0.084
Jul 16, 2014$0.084
Jun 18, 2014$0.084
May 21, 2014$0.084
Apr 15, 2014$0.084
Mar 19, 2014$0.084
Feb 19, 2014$0.084
Jan 22, 2014$0.084
Dec 18, 2013$0.084
Nov 20, 2013$0.084
Oct 16, 2013$0.084
Sep 18, 2013$0.084
Aug 21, 2013$0.084
Jul 17, 2013$0.084
Jun 19, 2013$0.084
May 22, 2013$0.084
Apr 17, 2013$0.084
Mar 13, 2013$0.084
Feb 13, 2013$0.084
Jan 16, 2013$0.084
Dec 12, 2012$0.084
Nov 20, 2012$0.084
Oct 17, 2012$0.084
Sep 19, 2012$0.084
Aug 22, 2012$0.084
Jul 18, 2012$0.084
Jun 20, 2012$0.084
May 16, 2012$0.084
Apr 18, 2012$0.084
Mar 21, 2012$0.084
Feb 15, 2012$0.084
Jan 18, 2012$0.084
Dec 14, 2011$0.084
Nov 16, 2011$0.084
Oct 19, 2011$0.084
Sep 21, 2011$0.084
Aug 17, 2011$0.084
Jul 20, 2011$0.084
Jun 15, 2011$0.084
May 18, 2011$0.084
Apr 19, 2011$0.084
Mar 16, 2011$0.084
Feb 16, 2011$0.084
Jan 19, 2011$0.084
Dec 21, 2010$0.084
Nov 17, 2010$0.088
Oct 20, 2010$0.088
Sep 15, 2010$0.088
Aug 18, 2010$0.090
Jul 21, 2010$0.090
Jun 16, 2010$0.090
May 19, 2010$0.090
Apr 21, 2010$0.090
Mar 17, 2010$0.092
Feb 17, 2010$0.090
Jan 20, 2010$0.090
Dec 16, 2009$0.138
Nov 18, 2009$0.090
Oct 21, 2009$0.090
Sep 16, 2009$0.090
Aug 19, 2009$0.090
Jul 22, 2009$0.090
Jun 17, 2009$0.090
May 20, 2009$0.090