Mars National Bank PA (MNBP) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Mars National Bank PA (MNBP):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 10, 2021$0.160
Aug 05, 2021$0.160
May 13, 2021$0.158
Feb 11, 2021$0.158
Oct 29, 2020$0.150
Jul 30, 2020$0.150
May 07, 2020$0.150
Feb 06, 2020$0.150
Oct 31, 2019$0.150
Aug 01, 2019$0.150
May 02, 2019$0.150
Feb 07, 2019$0.150
Nov 08, 2018$0.150
Aug 02, 2018$0.150
May 03, 2018$0.150
Feb 08, 2018$0.150
Nov 02, 2017$0.150
Aug 02, 2017$0.150
May 03, 2017$0.150
Feb 08, 2017$0.150
Nov 02, 2016$0.150
Aug 03, 2016$0.150
May 04, 2016$0.150
Feb 03, 2016$0.150
Oct 28, 2015$0.150
Jul 29, 2015$0.150
May 06, 2015$0.150
Feb 04, 2015$0.150
Oct 29, 2014$0.150
Jul 31, 2014$0.150
Apr 30, 2014$0.150
Jan 29, 2014$0.150
Oct 30, 2013$0.150
Jul 31, 2013$0.150
May 01, 2013$0.150
Jan 30, 2013$0.150
Dec 05, 2012$0.150
Aug 01, 2012$0.375
Feb 08, 2012$0.375