Malaga Financial (MLGF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Malaga Financial (MLGF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 24, 2021$0.250
Dec 11, 2020$0.250
Sep 23, 2020$0.250
Jun 18, 2020$0.250
Mar 23, 2020$0.250
Dec 12, 2019$0.250
Sep 20, 2019$0.250
Jun 21, 2019$0.250
Mar 22, 2019$0.250
Dec 13, 2018$0.250
Sep 21, 2018$0.250
Jun 14, 2018$0.250
Mar 20, 2018$0.250
Dec 14, 2017$0.250
Sep 22, 2017$0.250
Jun 20, 2017$0.250
Mar 22, 2017$0.250
Dec 30, 2016$0.250
Dec 15, 2016$0.100
Sep 21, 2016$0.225
Jun 22, 2016$0.225
Mar 22, 2016$0.225
Dec 23, 2015$0.225
Dec 16, 2015$0.100
Sep 23, 2015$0.200
Jun 24, 2015$0.200
Mar 25, 2015$0.200
Dec 24, 2014$0.200
Dec 18, 2014$0.100
Sep 24, 2014$0.175
Jun 25, 2014$0.175
Mar 26, 2014$0.175
Dec 18, 2013$0.142
Dec 16, 2013$0.100
Sep 25, 2013$0.150
Jun 26, 2013$0.150
Mar 26, 2013$0.150
Dec 31, 2012$0.150
Dec 13, 2012$0.100
Oct 10, 2012$0.125
Jul 12, 2012$0.125
Apr 11, 2012$0.125
Dec 29, 2011$0.125
Oct 12, 2011$0.100
Jul 01, 2011$0.100
Apr 05, 2011$0.100
Dec 31, 2010$0.080
Oct 14, 2010$0.100
Jul 08, 2010$0.100
Apr 07, 2010$0.080
Jan 06, 2010$0.080
Oct 07, 2009$0.080
Jul 08, 2009$0.080
Apr 07, 2009$0.080
Dec 31, 2008$0.080
Oct 08, 2008$0.080
Jul 09, 2008$0.080
Apr 08, 2008$0.080
Jan 03, 2008$0.080
Sep 27, 2007$0.080
Jun 28, 2007$0.080
Apr 09, 2007$0.080
Dec 27, 2006$0.080
Oct 05, 2006$0.075
Jul 06, 2006$0.075
Apr 06, 2006$0.075
Dec 28, 2005$0.063
Oct 13, 2005$0.063
Jul 07, 2005$0.063
Mar 29, 2005$0.063
Jan 06, 2005$0.050
Sep 23, 2004$0.050