Mitsubishi Estate Co (MITEY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Mitsubishi Estate Co (MITEY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 27, 2019$0.158
Sep 26, 2018$0.115
Mar 28, 2018$0.126
Sep 27, 2016$0.079
Mar 28, 2016$0.087
Sep 25, 2015$0.057
Mar 26, 2015$0.065
Sep 25, 2014$0.050
Mar 26, 2013$0.929
Sep 25, 2012$0.092
Mar 27, 2012$0.075
Sep 27, 2011$0.770
Mar 28, 2011$0.801
Sep 27, 2010$0.765
May 06, 2009$0.729
Sep 25, 2008$0.854