L'Oreal Co FF 10 Ord (LRLCF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for L'Oreal Co FF 10 Ord (LRLCF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Apr 28, 2020$4.250
Apr 26, 2019$4.286
Apr 25, 2018$4.343
Apr 28, 2017$3.588
Apr 29, 2016$3.519
May 05, 2015$3.009
Apr 29, 2014$3.462
May 07, 2013$2.300
Apr 27, 2012$2.000
Apr 29, 2011$1.800
Apr 30, 2010$1.500
Apr 21, 2009$1.866
Apr 25, 2008$2.161
May 03, 2007$1.601
May 10, 2006$1.280
May 11, 2005$1.051
May 14, 2004$0.865