Kilroy Realty Corp (KRC) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Kilroy Realty Corp (KRC):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 27, 2019$0.485
Mar 28, 2019$0.455
Dec 28, 2018$0.455
Sep 27, 2018$0.455
Jun 28, 2018$0.455
Mar 28, 2018$0.425
Dec 28, 2017$0.425
Sep 28, 2017$0.425
Jun 28, 2017$0.425
Mar 29, 2017$0.375
Dec 28, 2016$2.275
Sep 28, 2016$0.375
Jun 28, 2016$0.375
Mar 29, 2016$0.350
Dec 29, 2015$0.350
Sep 28, 2015$0.350
Jun 26, 2015$0.350
Mar 27, 2015$0.350
Dec 29, 2014$0.350
Sep 26, 2014$0.350
Jun 26, 2014$0.350
Mar 27, 2014$0.350
Dec 27, 2013$0.350
Sep 26, 2013$0.350
Jun 26, 2013$0.350
Mar 26, 2013$0.350
Dec 27, 2012$0.350
Sep 26, 2012$0.350
Jun 27, 2012$0.350
Mar 28, 2012$0.350
Dec 28, 2011$0.350
Sep 28, 2011$0.350
Jun 28, 2011$0.350
Mar 29, 2011$0.350
Dec 29, 2010$0.350
Sep 28, 2010$0.350
Jun 28, 2010$0.350
Mar 29, 2010$0.350
Dec 29, 2009$0.350
Sep 28, 2009$0.350
Jun 26, 2009$0.350
Mar 27, 2009$0.580
Dec 29, 2008$0.580
Sep 26, 2008$0.580
Jun 26, 2008$0.580
Mar 27, 2008$0.580
Dec 27, 2007$0.555
Sep 26, 2007$0.555
Jun 27, 2007$0.555
Mar 28, 2007$0.555
Dec 27, 2006$0.530
Sep 27, 2006$0.530
Jun 28, 2006$0.530
Mar 29, 2006$0.530
Dec 28, 2005$0.510
Sep 28, 2005$0.510
Jun 28, 2005$0.510
Mar 29, 2005$0.510
Dec 29, 2004$0.495
Sep 28, 2004$0.495
Jun 28, 2004$0.495
Mar 29, 2004$0.495
Dec 29, 2003$0.495
Sep 26, 2003$0.495
Jun 26, 2003$0.495
Mar 27, 2003$0.495
Dec 27, 2002$0.480
Sep 26, 2002$0.495
Jun 26, 2002$0.495
Mar 26, 2002$0.495
Dec 26, 2001$0.480
Sep 26, 2001$0.480
Jun 27, 2001$0.480
Mar 28, 2001$0.480
Dec 27, 2000$0.450
Sep 27, 2000$0.450
Jun 28, 2000$0.450
Mar 29, 2000$0.450
Dec 29, 1999$0.420
Sep 28, 1999$0.420
Jun 28, 1999$0.420
Mar 29, 1999$0.420
Dec 29, 1998$0.405
Sep 28, 1998$0.405
Jun 26, 1998$0.405
Mar 27, 1998$0.405
Dec 29, 1997$0.388
Sep 26, 1997$0.388
Jun 26, 1997$0.388
May 20, 1997$0.258