KENTUCKY FIRST FED (KFFB) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for KENTUCKY FIRST FED (KFFB):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jan 30, 2020$0.100
Oct 30, 2019$0.100
Jul 30, 2019$0.100
Apr 29, 2019$0.100
Jan 30, 2019$0.100
Oct 30, 2018$0.100
Jul 30, 2018$0.100
Apr 27, 2018$0.100
Jan 30, 2018$0.100
Oct 30, 2017$0.100
Jul 27, 2017$0.100
Apr 27, 2017$0.100
Jan 27, 2017$0.100
Oct 27, 2016$0.100
Jul 27, 2016$0.100
Apr 27, 2016$0.100
Jan 27, 2016$0.100
Oct 28, 2015$0.100
Jul 29, 2015$0.100
Apr 28, 2015$0.100
Jan 28, 2015$0.100
Oct 29, 2014$0.100
Jul 29, 2014$0.100
Apr 28, 2014$0.100
Jan 29, 2014$0.100
Oct 29, 2013$0.100
Jul 29, 2013$0.100
Apr 26, 2013$0.100
Jan 29, 2013$0.100
Oct 31, 2012$0.100
Oct 29, 2012$0.100
Sep 06, 2012$0.100
Apr 26, 2012$0.100
Jan 27, 2012$0.100
Oct 27, 2011$0.100
Jul 27, 2011$0.100
Apr 27, 2011$0.100
Jan 27, 2011$0.100
Oct 27, 2010$0.100
Jul 28, 2010$0.100
Apr 28, 2010$0.100
Jan 27, 2010$0.100
Oct 28, 2009$0.100
Jul 29, 2009$0.100
Apr 28, 2009$0.100
Jan 28, 2009$0.100
Oct 29, 2008$0.100
Jul 29, 2008$0.100
Jun 03, 2008$0.100
Jan 29, 2008$0.100
Oct 29, 2007$0.100
Jul 27, 2007$0.100
Apr 26, 2007$0.100
Jan 29, 2007$0.100
Oct 27, 2006$0.100
Jul 26, 2006$0.100
Apr 26, 2006$0.100
Jan 27, 2006$0.100
Oct 27, 2005$0.100
Jul 27, 2005$0.100
Apr 27, 2005$0.100