J2 Global Communications (JCOM) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for J2 Global Communications (JCOM):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Feb 13, 2020$0.735
Nov 14, 2019$0.735
Aug 15, 2019$0.735
May 17, 2019$0.455
May 16, 2019$0.735
Feb 22, 2019$0.445
Feb 14, 2019$0.735
Nov 16, 2018$0.435
Nov 15, 2018$0.735
Aug 17, 2018$0.425
May 17, 2018$0.415
Feb 21, 2018$0.405
Nov 16, 2017$0.395
Aug 10, 2017$0.385
May 17, 2017$0.375
Feb 17, 2017$0.365
Nov 16, 2016$0.355
Aug 15, 2016$0.345
May 16, 2016$0.335
Feb 19, 2016$0.325
Nov 13, 2015$0.315
Aug 13, 2015$0.308
May 15, 2015$0.300
Feb 19, 2015$0.293
Nov 13, 2014$0.285
Aug 14, 2014$0.278
May 15, 2014$0.270
Feb 20, 2014$0.263
Nov 14, 2013$0.255
Aug 15, 2013$0.248
May 16, 2013$0.240
Feb 21, 2013$0.233
Nov 07, 2012$0.225
Aug 09, 2012$0.220
May 14, 2012$0.215
Feb 23, 2012$0.210
Nov 09, 2011$0.205
Aug 31, 2011$0.200