HERCULES TECHNOLOGY (HTGC) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for HERCULES TECHNOLOGY (HTGC):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 10, 2021$0.390
May 11, 2021$0.388
Mar 05, 2021$0.367
Nov 06, 2020$0.340
Aug 07, 2020$0.320
May 13, 2020$0.316
Feb 28, 2020$0.400
Nov 07, 2019$0.344
Aug 09, 2019$0.333
May 10, 2019$0.323
Mar 01, 2019$0.303
Nov 08, 2018$0.323
Aug 10, 2018$0.303
May 11, 2018$0.303
Mar 02, 2018$0.303
Nov 10, 2017$0.303
Aug 10, 2017$0.303
May 11, 2017$0.303
Mar 02, 2017$0.303
Nov 09, 2016$0.303
Aug 11, 2016$0.303
May 12, 2016$0.303
Mar 03, 2016$0.303
Nov 12, 2015$0.303
Aug 13, 2015$0.303
May 14, 2015$0.303
Mar 10, 2015$0.303
Nov 13, 2014$0.303
Aug 14, 2014$0.303
May 08, 2014$0.303
Mar 06, 2014$0.303
Nov 14, 2013$0.303
Aug 09, 2013$0.273
May 10, 2013$0.264
Mar 07, 2013$0.244
Nov 09, 2012$0.234
Aug 15, 2012$0.234
May 16, 2012$0.234
Mar 08, 2012$0.225
Nov 09, 2011$0.215
Aug 11, 2011$0.215
May 11, 2011$0.215
Mar 08, 2011$0.215
Nov 08, 2010$0.195
Aug 10, 2010$0.195
May 10, 2010$0.195
Feb 17, 2010$0.195
Dec 22, 2009$0.039
Oct 16, 2009$0.292
Aug 12, 2009$0.292
May 13, 2009$0.292
Feb 19, 2009$0.311
Nov 12, 2008$0.331
Aug 13, 2008$0.331
May 14, 2008$0.331
Feb 13, 2008$0.292
Nov 14, 2007$0.292
Aug 14, 2007$0.292
May 14, 2007$0.292
Feb 14, 2007$0.292
Nov 02, 2006$0.292
Jul 27, 2006$0.292
Apr 06, 2006$0.292
Jan 04, 2006$0.292
Oct 28, 2005$0.024