Honat Bancorp Inc (HONT) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Honat Bancorp Inc (HONT):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Feb 13, 2020$0.460
Nov 14, 2019$0.460
Aug 14, 2019$0.440
May 14, 2019$0.440
Feb 14, 2019$0.440
Nov 14, 2018$0.440
Aug 14, 2018$0.410
May 14, 2018$0.410
Feb 14, 2018$0.410
Nov 14, 2017$0.630
Aug 11, 2017$0.310
May 11, 2017$0.310
Feb 13, 2017$0.310
Nov 10, 2016$0.610
Aug 11, 2016$0.300
May 12, 2016$0.300
Feb 10, 2016$0.300
Nov 12, 2015$0.600
Aug 12, 2015$0.270
May 13, 2015$0.270
Feb 11, 2015$0.270
Nov 12, 2014$0.570
Aug 13, 2014$0.260
May 13, 2014$0.260
Feb 12, 2014$0.260
Nov 13, 2013$0.560
Aug 13, 2013$0.250
May 13, 2013$0.250
Feb 13, 2013$0.250
Nov 13, 2012$0.542
Aug 13, 2012$0.208
May 11, 2012$0.208
Jan 27, 2012$0.208
Oct 27, 2011$0.500
Jul 27, 2011$0.167
Apr 27, 2011$0.167
Jan 27, 2011$0.167
Nov 05, 2010$0.417
Jul 28, 2010$0.150
Apr 28, 2010$0.150
Feb 23, 2010$0.150
Oct 28, 2009$0.400
Jul 29, 2009$0.142
Apr 28, 2009$0.142
Jan 28, 2009$0.142
Oct 29, 2008$0.392
Jul 29, 2008$0.125
Apr 28, 2008$0.125
Jan 29, 2008$0.125
Oct 29, 2007$0.375
Aug 02, 2007$0.113
Apr 26, 2007$0.113
Jan 30, 2007$0.113
Oct 27, 2006$0.363
Jul 27, 2006$0.100
Apr 26, 2006$0.100
Jan 27, 2006$0.100
Oct 31, 2005$0.350
Jul 27, 2005$0.092
Apr 27, 2005$0.092
Jan 27, 2005$0.092
Oct 27, 2004$0.342
Aug 04, 2004$0.083
May 13, 2004$0.083
Feb 06, 2004$0.083