Heartland Banccorp (HLAN) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Heartland Banccorp (HLAN):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 24, 2020$0.570
Dec 23, 2019$0.520
Sep 24, 2019$0.520
Jun 24, 2019$0.520
Mar 22, 2019$0.520
Dec 21, 2018$0.473
Sep 24, 2018$0.473
Jun 22, 2018$0.473
Mar 22, 2018$0.473
Dec 22, 2017$0.430
Dec 21, 2017$0.430
Sep 22, 2017$0.430
Sep 21, 2017$0.430
Jun 21, 2017$0.430
Mar 22, 2017$0.430
Dec 21, 2016$0.391
Sep 21, 2016$0.391
Jun 22, 2016$0.391
Mar 22, 2016$0.372
Dec 22, 2015$0.372
Sep 23, 2015$0.372
Jun 23, 2015$0.372
Mar 23, 2015$0.355
Dec 22, 2014$0.355
Sep 23, 2014$0.355
Jun 23, 2014$0.355
Mar 21, 2014$0.355
Dec 20, 2013$0.338
Sep 23, 2013$0.322
Jun 21, 2013$0.322
Mar 21, 2013$0.322
Dec 12, 2012$0.322
Sep 21, 2012$0.322
Jun 21, 2012$0.313
Mar 21, 2012$0.322
Dec 21, 2011$0.322
Sep 21, 2011$0.322
Jun 22, 2011$0.322
Mar 23, 2011$0.322
Dec 21, 2010$0.322
Sep 22, 2010$0.322
Jun 23, 2010$0.322
Mar 23, 2010$0.322
Dec 22, 2009$0.322
Sep 23, 2009$0.322
Jun 23, 2009$0.322
Mar 23, 2009$0.315
Dec 22, 2008$0.315
Sep 23, 2008$0.315
Jun 23, 2008$0.315
Mar 20, 2008$0.287
Dec 20, 2007$0.287
Sep 21, 2007$0.287
Jun 21, 2007$0.261
Mar 21, 2007$0.261
Dec 20, 2006$0.237
Sep 21, 2006$0.237
Jun 21, 2006$0.237
Mar 22, 2006$0.206
Dec 21, 2005$0.206
Sep 21, 2005$0.172
Jun 22, 2005$0.172
Mar 28, 2005$0.143
Dec 21, 2004$0.137
Sep 22, 2004$0.137
Jun 23, 2004$0.108
Mar 23, 2004$0.108
Dec 22, 2003$0.119
Sep 23, 2003$0.086
Jun 26, 2003$0.074
Mar 21, 2003$0.074
Dec 20, 2002$0.074
Sep 23, 2002$0.064
Jun 21, 2002$0.064
Mar 25, 2002$0.064
Dec 20, 2001$0.064
Sep 21, 2001$0.056
Jun 21, 2001$0.056
Mar 21, 2001$0.056
Dec 20, 2000$0.056
Sep 21, 2000$0.049
Dec 21, 1999$0.048
Oct 04, 1999$0.044
Jul 06, 1999$0.044
Dec 31, 1998$0.049