High Country Bancorp (HCBC) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for High Country Bancorp (HCBC):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 06, 2021$0.500
Apr 30, 2021$0.500
Jan 29, 2021$0.500
Oct 26, 2020$0.500
Jul 30, 2020$0.500
May 29, 2020$0.500
Nov 07, 2019$1.000
May 09, 2019$1.000
Nov 08, 2018$1.000
May 17, 2018$1.000
Nov 10, 2017$1.000
May 05, 2017$1.000
Nov 03, 2016$1.000
May 06, 2016$1.000
Nov 05, 2015$1.000
May 01, 2015$1.000
Nov 06, 2014$1.000
May 07, 2014$1.000
Nov 06, 2013$1.000
May 08, 2013$1.000
Nov 07, 2012$0.700
May 08, 2012$0.550
Nov 08, 2011$0.500
May 12, 2011$0.500
Nov 10, 2010$0.500
May 12, 2010$0.400
Nov 12, 2009$0.300
Jun 02, 2009$0.300
Nov 12, 2008$0.300
May 13, 2008$0.275
Nov 07, 2007$0.250
May 11, 2007$0.250
Nov 13, 2006$0.250
May 08, 2006$0.250
Nov 10, 2005$0.150
Jun 13, 2005$0.125
Nov 09, 2004$0.250
May 09, 2004$0.250
Nov 06, 2003$0.250
May 06, 2003$0.250
Nov 06, 2002$0.250
May 09, 2002$0.250
Nov 08, 2001$0.250
May 08, 2001$0.250
Nov 08, 2000$0.250
May 08, 2000$0.125
Nov 16, 1999$0.200
May 06, 1999$0.100
Nov 06, 1998$0.100
Apr 28, 1998$0.300