GENCO SHIPPING & TRADING (GNK) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for GENCO SHIPPING & TRADING (GNK):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 16, 2021$0.100
May 14, 2021$0.050
Mar 09, 2021$0.020
Nov 16, 2020$0.020
Aug 14, 2020$0.020
May 15, 2020$0.020
Mar 05, 2020$0.175
Nov 20, 2019$0.500