First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 14, 2019$0.080
Mar 21, 2019$0.080
Dec 18, 2018$0.174
Sep 14, 2018$0.113
Jun 21, 2018$0.145
Mar 22, 2018$0.032
Dec 21, 2017$0.143
Sep 21, 2017$0.087
Jun 22, 2017$0.126
Mar 23, 2017$0.088
Dec 21, 2016$0.172
Sep 21, 2016$0.084
Jun 22, 2016$0.083
Mar 23, 2016$0.086
Dec 23, 2015$0.147
Sep 23, 2015$0.101
Jun 24, 2015$0.074
Mar 25, 2015$0.033
Dec 23, 2014$0.241
Sep 23, 2014$0.115
Jun 24, 2014$0.106
Mar 25, 2014$0.084
Dec 18, 2013$0.083
Sep 20, 2013$0.058
Jun 21, 2013$0.103
Mar 21, 2013$0.048
Dec 21, 2012$0.450
Jun 21, 2012$0.274
Jun 21, 2011$0.076
Dec 21, 2010$0.300
Jun 22, 2010$0.082
Dec 22, 2009$0.172
Jun 23, 2009$0.078
Dec 23, 2008$0.124
Jun 23, 2008$0.101
Dec 21, 2007$0.074