First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Dec 24, 2020$0.242
Sep 24, 2020$0.246
Jun 25, 2020$0.459
Mar 26, 2020$0.179
Dec 13, 2019$0.176
Sep 25, 2019$0.275
Jun 14, 2019$0.080
Mar 21, 2019$0.152
Dec 18, 2018$0.233
Sep 14, 2018$0.092
Jun 21, 2018$0.188
Mar 22, 2018$0.129
Dec 21, 2017$0.463
Sep 21, 2017$0.169
Jun 22, 2017$0.200
Mar 23, 2017$0.160
Dec 21, 2016$0.251
Sep 21, 2016$0.157
Jun 22, 2016$0.168
Mar 23, 2016$0.124
Dec 23, 2015$0.254
Sep 23, 2015$0.168
Jun 24, 2015$0.181
Mar 25, 2015$0.270
Dec 23, 2014$0.187
Sep 23, 2014$0.192
Jun 24, 2014$0.078
Mar 25, 2014$0.074
Dec 18, 2013$0.171
Sep 20, 2013$0.276
Jun 21, 2013$0.270
Mar 21, 2013$0.121
Dec 21, 2012$0.246
Jun 21, 2012$0.309
Dec 21, 2011$0.155
Jun 21, 2011$0.174
Dec 21, 2010$0.211
Jun 22, 2010$0.233
Dec 22, 2009$0.145
Jun 23, 2009$0.292
Dec 23, 2008$0.018
Jun 23, 2008$0.110
Dec 21, 2007$0.800