First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 24, 2021$0.193
Mar 25, 2021$0.163
Dec 24, 2020$0.214
Sep 24, 2020$0.263
Jun 25, 2020$0.216
Mar 26, 2020$0.197
Dec 13, 2019$0.240
Sep 25, 2019$0.179
Jun 14, 2019$0.100
Mar 21, 2019$0.058
Dec 18, 2018$0.299
Sep 14, 2018$0.133
Jun 21, 2018$0.172
Mar 22, 2018$0.099
Dec 21, 2017$0.223
Sep 21, 2017$0.084
Jun 22, 2017$0.111
Mar 23, 2017$0.090
Dec 21, 2016$0.145
Sep 21, 2016$0.091
Jun 22, 2016$0.096
Mar 23, 2016$0.033
Dec 23, 2015$0.155
Sep 23, 2015$0.088
Jun 24, 2015$0.072
Mar 25, 2015$0.035
Dec 23, 2014$0.118
Sep 23, 2014$0.079
Jun 24, 2014$0.096
Mar 25, 2014$0.064
Dec 18, 2013$0.096
Sep 20, 2013$0.057
Jun 21, 2013$0.057
Mar 21, 2013$0.054
Dec 21, 2012$0.212
Jun 21, 2012$0.082
Dec 21, 2011$0.119
Jun 21, 2011$0.209
Dec 21, 2010$0.116
Jun 22, 2010$0.069
Dec 22, 2009$0.040
Jun 23, 2009$0.092
Dec 23, 2008$0.079
Jun 23, 2008$0.143
Dec 21, 2007$0.208