First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trust S&P REIT Index Fund (FRI):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 23, 2021$0.060
Jun 24, 2021$0.109
Mar 25, 2021$0.060
Dec 24, 2020$0.267
Sep 24, 2020$0.109
Jun 25, 2020$0.180
Mar 26, 2020$0.160
Dec 13, 2019$0.206
Sep 25, 2019$0.180
Jun 14, 2019$0.099
Mar 21, 2019$0.111
Dec 18, 2018$0.302
Sep 14, 2018$0.219
Jun 21, 2018$0.129
Mar 22, 2018$0.044
Dec 21, 2017$0.296
Sep 21, 2017$0.122
Jun 22, 2017$0.136
Mar 23, 2017$0.103
Dec 21, 2016$0.390
Sep 21, 2016$0.093
Jun 22, 2016$0.123
Mar 23, 2016$0.147
Dec 23, 2015$0.238
Sep 23, 2015$0.120
Jun 24, 2015$0.162
Mar 25, 2015$0.068
Dec 23, 2014$0.219
Sep 23, 2014$0.091
Jun 24, 2014$0.084
Mar 25, 2014$0.066
Dec 18, 2013$0.185
Sep 20, 2013$0.167
Jun 21, 2013$0.120
Mar 21, 2013$0.071
Dec 21, 2012$0.141
Sep 21, 2012$0.088
Jun 21, 2012$0.175
Dec 21, 2011$0.146
Jun 21, 2011$0.195
Dec 21, 2010$0.199
Jun 22, 2010$0.100
Dec 22, 2009$0.112
Jun 23, 2009$0.163
Dec 23, 2008$0.101
Jun 23, 2008$0.210
Dec 21, 2007$0.375