Farmers Capital Bank (FFKT) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Farmers Capital Bank (FFKT):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 31, 2018$0.125
Feb 28, 2018$0.125
Nov 30, 2017$0.125
Aug 30, 2017$0.100
May 30, 2017$0.100
Feb 27, 2017$0.100
Nov 29, 2016$0.100
Aug 30, 2016$0.070
May 27, 2016$0.070
Feb 26, 2016$0.070
Nov 27, 2009$0.100
Aug 28, 2009$0.250
May 28, 2009$0.250
Feb 25, 2009$0.250
Nov 26, 2008$0.330
Aug 27, 2008$0.330
May 28, 2008$0.330
Feb 27, 2008$0.330
Nov 28, 2007$0.330
Aug 29, 2007$0.330
May 30, 2007$0.330
Feb 27, 2007$0.330
Nov 29, 2006$0.330
Aug 30, 2006$0.330
May 30, 2006$0.330
Feb 27, 2006$0.330
Nov 29, 2005$0.330
Aug 30, 2005$0.330
May 27, 2005$0.330
Feb 25, 2005$0.330
Nov 29, 2004$0.330
Aug 30, 2004$0.330
May 27, 2004$0.330
Feb 26, 2004$0.330
Nov 26, 2003$0.330
Aug 27, 2003$0.320
May 28, 2003$0.320
Feb 26, 2003$0.320
Nov 26, 2002$0.320
Aug 28, 2002$0.310
May 29, 2002$0.310
Feb 27, 2002$0.310
Nov 28, 2001$0.310
Aug 29, 2001$0.300
May 30, 2001$0.300
Feb 27, 2001$0.300
Nov 29, 2000$0.300
Aug 30, 2000$0.290
May 30, 2000$0.290
Feb 28, 2000$0.290
Nov 29, 1999$0.290
Aug 30, 1999$0.280
May 27, 1999$0.280
Feb 25, 1999$0.280
Nov 27, 1998$0.280
Aug 28, 1998$0.240
May 28, 1998$0.480
Feb 25, 1998$0.480
Nov 26, 1997$0.480
Aug 27, 1997$0.410
May 28, 1997$0.410
Feb 26, 1997$0.410
Nov 26, 1996$0.410
Aug 28, 1996$0.360
May 29, 1996$0.360
Feb 28, 1996$0.360
Nov 29, 1995$0.360
Aug 30, 1995$0.330
May 25, 1995$0.330
Feb 23, 1995$0.330
Nov 25, 1994$0.330
Aug 26, 1994$0.300
May 25, 1994$0.300
Feb 23, 1994$0.300
Nov 24, 1993$0.300
Aug 26, 1993$0.270
May 25, 1993$0.270
Feb 23, 1993$0.270
Nov 24, 1992$0.270
Aug 26, 1992$0.270
May 26, 1992$0.270
Feb 24, 1992$0.270
Jan 02, 1992$0.135
Nov 22, 1991$0.270
Aug 26, 1991$0.270
May 24, 1991$0.270
Feb 25, 1991$0.270
Nov 26, 1990$0.270
Aug 27, 1990$0.270
May 25, 1990$0.270
Feb 23, 1990$0.270
Nov 27, 1989$0.270
Aug 28, 1989$0.250
May 25, 1989$0.250
Feb 23, 1989$0.250
Nov 25, 1988$0.620
Oct 03, 1988$0.070
May 25, 1988$0.070
Feb 24, 1988$0.070
Nov 24, 1987$0.620
Sep 01, 1987$0.070
May 26, 1987$0.350
Feb 23, 1987$0.350