First Financial Bankshares Inc (FFIN) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Financial Bankshares Inc (FFIN):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 15, 2021$0.150
Mar 15, 2021$0.130
Dec 15, 2020$0.130
Sep 15, 2020$0.130
Jun 15, 2020$0.130
Mar 13, 2020$0.120
Dec 12, 2019$0.120
Sep 13, 2019$0.120
Jun 14, 2019$0.120
Mar 14, 2019$0.105
Dec 13, 2018$0.105
Sep 14, 2018$0.105
Jun 14, 2018$0.105
Mar 14, 2018$0.095
Dec 14, 2017$0.095
Sep 14, 2017$0.095
Jun 14, 2017$0.095
Mar 13, 2017$0.090
Dec 13, 2016$0.090
Sep 13, 2016$0.090
Jun 14, 2016$0.090
Mar 14, 2016$0.080
Dec 11, 2015$0.080
Sep 11, 2015$0.080
Jun 11, 2015$0.080
Mar 12, 2015$0.070
Dec 11, 2014$0.070
Sep 11, 2014$0.070
Jun 12, 2014$0.070
Mar 12, 2014$0.065
Dec 12, 2013$0.065
Sep 12, 2013$0.065
Jun 12, 2013$0.065
Mar 13, 2013$0.063
Dec 12, 2012$0.063
Sep 12, 2012$0.063
Jun 13, 2012$0.063
Mar 13, 2012$0.060
Dec 13, 2011$0.060
Sep 13, 2011$0.060
Jun 13, 2011$0.040
Mar 11, 2011$0.057
Dec 13, 2010$0.057
Sep 13, 2010$0.057
Jun 11, 2010$0.057
Mar 11, 2010$0.057
Dec 11, 2009$0.057
Sep 11, 2009$0.057
Jun 11, 2009$0.057
Feb 26, 2009$0.057
Dec 11, 2008$0.057
Sep 11, 2008$0.057
Jun 12, 2008$0.057
Mar 12, 2008$0.053
Dec 13, 2007$0.053
Sep 13, 2007$0.053
Jun 13, 2007$0.053
Mar 13, 2007$0.050
Dec 13, 2006$0.050
Sep 13, 2006$0.050
Jun 14, 2006$0.050
Mar 13, 2006$0.047
Dec 13, 2005$0.047
Sep 13, 2005$0.047
Jun 14, 2005$0.047
Mar 11, 2005$0.043
Dec 13, 2004$0.043
Sep 13, 2004$0.043
Jun 14, 2004$0.043
Mar 11, 2004$0.039
Dec 11, 2003$0.039
Sep 11, 2003$0.039
Jun 12, 2003$0.039
Mar 12, 2003$0.035
Dec 12, 2002$0.035
Sep 12, 2002$0.035
Jun 12, 2002$0.035
Mar 13, 2002$0.030
Dec 12, 2001$0.030
Sep 12, 2001$0.030
Jun 13, 2001$0.030
Mar 14, 2001$0.021
Dec 13, 2000$0.021
Sep 13, 2000$0.021
Jun 14, 2000$0.021
Mar 15, 2000$0.019
Dec 13, 1999$0.019
Sep 15, 1999$0.018
Jun 14, 1999$0.018
Mar 15, 1999$0.018
Dec 11, 1998$0.018
Sep 14, 1998$0.016
Jun 11, 1998$0.016
Mar 11, 1998$0.015
Dec 11, 1997$0.015
Sep 11, 1997$0.015
Jun 11, 1997$0.015
Mar 12, 1997$0.016
Dec 12, 1996$0.016
Sep 12, 1996$0.016
Jun 12, 1996$0.016
Mar 13, 1996$0.014
Dec 13, 1995$0.014
Sep 13, 1995$0.014
Jun 14, 1995$0.004
Mar 13, 1995$0.003
Dec 12, 1994$0.003
Sep 12, 1994$0.003
Jun 13, 1994$0.003
Mar 14, 1994$0.003
Dec 13, 1993$0.003