First Financial Bankshares Inc (FFIN) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Financial Bankshares Inc (FFIN):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 15, 2020$0.130
Mar 13, 2020$0.120
Dec 12, 2019$0.120
Sep 13, 2019$0.120
Jun 14, 2019$0.120
Mar 14, 2019$0.210
Dec 13, 2018$0.210
Sep 14, 2018$0.210
Jun 14, 2018$0.210
Mar 14, 2018$0.190
Dec 15, 2017$0.095
Dec 14, 2017$0.190
Sep 14, 2017$0.190
Jun 14, 2017$0.190
Mar 13, 2017$0.180
Dec 13, 2016$0.180
Sep 13, 2016$0.180
Jun 14, 2016$0.180
Mar 14, 2016$0.160
Dec 11, 2015$0.160
Sep 11, 2015$0.160
Jun 12, 2015$0.040
Jun 11, 2015$0.000
Mar 12, 2015$0.140
Dec 11, 2014$0.140
Sep 11, 2014$0.140
Jun 12, 2014$0.140
Mar 12, 2014$0.260
Dec 12, 2013$0.260
Sep 12, 2013$0.260
Jun 12, 2013$0.260
Mar 13, 2013$0.250
Dec 12, 2012$0.250
Sep 12, 2012$0.250
Jun 13, 2012$0.250
Mar 13, 2012$0.240
Dec 13, 2011$0.240
Sep 13, 2011$0.240
Jun 13, 2011$0.240
Mar 11, 2011$0.340
Dec 13, 2010$0.340
Sep 13, 2010$0.340
Jun 11, 2010$0.340
Mar 11, 2010$0.340
Dec 11, 2009$0.340
Sep 11, 2009$0.340
Jun 11, 2009$0.340
Feb 26, 2009$0.340
Dec 11, 2008$0.340
Sep 11, 2008$0.340
Jun 12, 2008$0.340
Mar 12, 2008$0.320
Dec 13, 2007$0.320
Sep 13, 2007$0.320
Jun 13, 2007$0.320
Mar 13, 2007$0.300
Dec 13, 2006$0.300
Sep 13, 2006$0.300
Jun 14, 2006$0.300
Mar 13, 2006$0.280
Dec 13, 2005$0.280
Sep 13, 2005$0.280
Jun 14, 2005$0.280
Mar 11, 2005$0.340
Dec 13, 2004$0.340
Sep 13, 2004$0.340
Jun 14, 2004$0.340
Mar 11, 2004$0.310
Dec 11, 2003$0.310
Sep 11, 2003$0.310
Jun 12, 2003$0.310
Mar 12, 2003$0.350
Dec 12, 2002$0.350
Sep 12, 2002$0.350
Jun 12, 2002$0.350
Mar 13, 2002$0.300
Dec 12, 2001$0.300
Sep 12, 2001$0.300
Jun 13, 2001$0.300
Mar 14, 2001$0.330
Dec 13, 2000$0.330
Sep 13, 2000$0.330
Jun 14, 2000$0.330
Mar 15, 2000$0.300
Dec 13, 1999$0.300
Sep 15, 1999$0.275
Jun 14, 1999$0.275
Mar 15, 1999$0.275
Dec 11, 1998$0.275
Sep 14, 1998$0.275
Jun 11, 1998$0.275
Mar 11, 1998$0.250
Dec 11, 1997$0.250
Sep 11, 1997$0.250
Jun 11, 1997$0.250
Mar 12, 1997$0.280
Dec 12, 1996$0.280
Sep 12, 1996$0.280
Jun 12, 1996$0.280
Mar 13, 1996$0.310
Dec 13, 1995$0.310
Sep 13, 1995$0.310
Jun 14, 1995$0.310
Mar 13, 1995$0.280
Dec 12, 1994$0.280
Sep 12, 1994$0.280
Jun 13, 1994$0.280
Mar 14, 1994$0.320
Dec 13, 1993$0.320