First Trst DJ STOXX Slct Dvdnd 30Indx Fd (FDD) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Trst DJ STOXX Slct Dvdnd 30Indx Fd (FDD):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 24, 2021$0.250
Mar 25, 2021$0.014
Dec 24, 2020$0.076
Sep 24, 2020$0.196
Jun 25, 2020$0.215
Mar 26, 2020$0.028
Dec 13, 2019$0.056
Sep 25, 2019$0.089
Jun 14, 2019$0.453
Mar 21, 2019$0.062
Dec 18, 2018$0.055
Sep 14, 2018$0.088
Jun 21, 2018$0.405
Mar 22, 2018$0.055
Dec 21, 2017$0.045
Sep 21, 2017$0.045
Jun 22, 2017$0.264
Mar 23, 2017$0.027
Dec 21, 2016$0.080
Sep 21, 2016$0.062
Jun 22, 2016$0.409
Mar 23, 2016$0.028
Dec 23, 2015$0.055
Sep 23, 2015$0.083
Jun 24, 2015$0.350
Mar 25, 2015$0.043
Dec 23, 2014$0.066
Sep 23, 2014$0.100
Jun 24, 2014$0.334
Mar 25, 2014$0.062
Dec 18, 2013$0.098
Sep 20, 2013$0.038
Jun 21, 2013$0.333
Mar 21, 2013$0.032
Dec 21, 2012$0.069
Sep 21, 2012$0.077
Jun 21, 2012$0.419
Mar 21, 2012$0.046
Dec 21, 2011$0.068
Sep 21, 2011$0.171
Jun 21, 2011$0.350
Mar 22, 2011$0.074
Dec 21, 2010$0.071
Sep 21, 2010$0.194
Jun 22, 2010$0.297
Dec 22, 2009$0.060
Sep 22, 2009$0.079
Jun 23, 2009$0.359
Dec 23, 2008$0.156
Sep 22, 2008$0.287
Jun 23, 2008$0.763
Dec 21, 2007$0.241