First Citizens Bancshares Class A (FCNCA) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for First Citizens Bancshares Class A (FCNCA):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 12, 2020$0.400
Mar 13, 2020$0.400
Dec 13, 2019$0.400
Sep 13, 2019$0.400
Jun 14, 2019$0.400
Mar 15, 2019$0.400
Dec 14, 2018$0.400
Sep 14, 2018$0.350
Jun 15, 2018$0.350
Mar 16, 2018$0.350
Dec 15, 2017$0.350
Sep 15, 2017$0.300
Jun 23, 2017$0.300
Mar 16, 2017$0.300
Dec 15, 2016$0.300
Sep 15, 2016$0.300
Jun 16, 2016$0.300
Mar 17, 2016$0.300
Dec 17, 2015$0.300
Sep 10, 2015$0.300
Jun 11, 2015$0.300
Mar 12, 2015$0.300
Dec 11, 2014$0.300
Sep 11, 2014$0.300
Jun 12, 2014$0.300
Mar 13, 2014$0.300
Dec 12, 2013$0.300
Sep 12, 2013$0.300
Jun 13, 2013$0.300
Mar 14, 2013$0.300
Dec 13, 2012$0.300
Sep 13, 2012$0.300
Jun 14, 2012$0.300
Mar 15, 2012$0.300
Dec 15, 2011$0.300
Sep 15, 2011$0.300
Jun 16, 2011$0.300
Mar 17, 2011$0.300
Dec 16, 2010$0.300
Sep 16, 2010$0.300
Jun 17, 2010$0.300
Mar 11, 2010$0.300
Dec 17, 2009$0.300
Sep 17, 2009$0.300
Jun 11, 2009$0.300
Mar 12, 2009$0.300
Dec 11, 2008$0.275
Sep 11, 2008$0.275
Jun 12, 2008$0.275
Mar 13, 2008$0.275
Dec 13, 2007$0.275
Sep 13, 2007$0.275
Jun 14, 2007$0.275
Mar 15, 2007$0.275
Dec 14, 2006$0.275
Sep 14, 2006$0.275
Jun 15, 2006$0.275
Mar 16, 2006$0.275
Dec 15, 2005$0.275
Sep 15, 2005$0.275
Jun 16, 2005$0.275
Mar 17, 2005$0.275
Dec 16, 2004$0.275
Sep 16, 2004$0.275
Jun 17, 2004$0.275
Mar 11, 2004$0.275
Dec 11, 2003$0.275
Sep 11, 2003$0.275
Jun 12, 2003$0.275
Mar 13, 2003$0.275
Dec 12, 2002$0.250
Sep 12, 2002$0.250
Jun 13, 2002$0.250
Mar 14, 2002$0.250
Dec 13, 2001$0.250
Sep 18, 2001$0.250
Jun 14, 2001$0.250
Mar 15, 2001$0.250
Dec 14, 2000$0.250
Sep 14, 2000$0.250
Jun 15, 2000$0.250
Mar 17, 2000$0.250
Mar 16, 2000$0.000
Feb 22, 2000$0.225
Dec 16, 1999$0.250
Sep 16, 1999$0.250
Jun 17, 1999$0.250
Mar 11, 1999$0.250
Dec 17, 1998$0.250
Sep 17, 1998$0.250
Jun 11, 1998$0.250
Mar 12, 1998$0.250
Dec 11, 1997$0.250
Sep 11, 1997$0.250
Jun 12, 1997$0.250
Mar 13, 1997$0.250
Dec 12, 1996$0.250
Sep 12, 1996$0.225
Jun 13, 1996$0.225
Mar 14, 1996$0.225
Dec 14, 1995$0.225
Sep 14, 1995$0.200
Jun 15, 1995$0.200
Mar 14, 1995$0.200
Dec 09, 1994$0.200
Sep 13, 1994$0.175
Jun 14, 1994$0.175
Mar 15, 1994$0.175
Dec 14, 1993$0.175
Sep 14, 1993$0.150
Jun 15, 1993$0.150
Mar 09, 1993$0.150
Dec 15, 1992$0.150
Sep 15, 1992$0.125
Jun 09, 1992$0.125
Mar 10, 1992$0.125
Dec 10, 1991$0.125
Sep 10, 1991$0.100
Jun 18, 1991$0.100
Mar 13, 1991$0.100
Dec 26, 1990$0.000
Sep 18, 1990$0.100
Jun 19, 1990$0.100
Mar 13, 1990$0.100
Dec 26, 1989$0.100
Sep 18, 1989$0.100
Jun 20, 1989$0.100
Mar 17, 1989$0.100
Dec 27, 1988$0.100
Sep 15, 1988$0.100
Jun 14, 1988$0.060
Mar 17, 1988$0.060
Dec 28, 1987$0.060
Sep 15, 1987$0.060
Jun 16, 1987$0.060
Mar 17, 1987$0.060
Dec 26, 1986$0.060