Fauquier Bankshares Inc (FBSS) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Fauquier Bankshares Inc (FBSS):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 11, 2021$0.125
Dec 17, 2020$0.125
Sep 17, 2020$0.125
Jun 18, 2020$0.125
Mar 12, 2020$0.125
Dec 12, 2019$0.125
Sep 12, 2019$0.120
Jun 13, 2019$0.120
Mar 14, 2019$0.120
Dec 13, 2018$0.120
Sep 13, 2018$0.120
Jun 14, 2018$0.120
Mar 08, 2018$0.120
Dec 14, 2017$0.120
Sep 14, 2017$0.120
Jun 14, 2017$0.120
Mar 15, 2017$0.120
Dec 14, 2016$0.120
Sep 14, 2016$0.120
Jun 15, 2016$0.120
Mar 09, 2016$0.120
Dec 10, 2015$0.120
Sep 09, 2015$0.120
Jun 10, 2015$0.120
Mar 11, 2015$0.120
Dec 29, 2014$0.050
Dec 10, 2014$0.120
Sep 10, 2014$0.120
Jun 11, 2014$0.120
Mar 12, 2014$0.120
Dec 11, 2013$0.120
Sep 11, 2013$0.120
Jun 12, 2013$0.120
Mar 13, 2013$0.120
Dec 12, 2012$0.120
Sep 12, 2012$0.120
Jun 13, 2012$0.120
Mar 14, 2012$0.120
Dec 14, 2011$0.120
Sep 14, 2011$0.120
Jun 15, 2011$0.120
Mar 16, 2011$0.120
Dec 15, 2010$0.120
Sep 15, 2010$0.200
Jun 16, 2010$0.200
Mar 17, 2010$0.200
Dec 16, 2009$0.200
Sep 16, 2009$0.200
Jun 17, 2009$0.200
Mar 18, 2009$0.200
Dec 17, 2008$0.200
Sep 17, 2008$0.200
Jun 18, 2008$0.200
Mar 18, 2008$0.200
Dec 18, 2007$0.200
Sep 18, 2007$0.200
Jun 19, 2007$0.200
Mar 21, 2007$0.190
Dec 19, 2006$0.190
Sep 19, 2006$0.190
Jun 20, 2006$0.190
Mar 15, 2006$0.175
Dec 20, 2005$0.175
Sep 20, 2005$0.160
Jun 21, 2005$0.160
Mar 22, 2005$0.150
Dec 21, 2004$0.150
Sep 21, 2004$0.140
Jun 22, 2004$0.140
Mar 23, 2004$0.130
Dec 23, 2003$0.130
Sep 23, 2003$0.120
Jun 24, 2003$0.120
Mar 25, 2003$0.110
Dec 23, 2002$0.110
Sep 24, 2002$0.100
Jun 25, 2002$0.100
Mar 26, 2002$0.100
Dec 27, 2001$0.095
Sep 27, 2001$0.095
Jun 28, 2001$0.085
Mar 20, 2001$0.085
Dec 26, 2000$0.085
Sep 28, 2000$0.080
Jun 29, 2000$0.080
Jun 20, 2000$0.080
Mar 08, 2000$0.075
Dec 21, 1999$0.075
Sep 30, 1999$0.070
Jun 30, 1999$0.070
Mar 26, 1999$0.065
Jan 08, 1999$0.065
Oct 08, 1998$0.055
Jul 10, 1998$0.055
Mar 17, 1998$0.050
Jan 09, 1998$0.050