DIANA SHIPPING INC (DSX) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for DIANA SHIPPING INC (DSX):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 24, 2008$0.950
Aug 12, 2008$0.910
May 23, 2008$0.850
Feb 27, 2008$0.600
Nov 27, 2007$0.580
Aug 14, 2007$0.510
May 14, 2007$0.500
Mar 05, 2007$0.460
Nov 20, 2006$0.400
Aug 16, 2006$0.355
May 16, 2006$0.345
Feb 24, 2006$0.400
Nov 03, 2005$0.465
Aug 12, 2005$0.540
May 12, 2005$0.080