Deutsche Bank Ag ADR (DB) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Deutsche Bank Ag ADR (DB):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 24, 2019$0.123
May 25, 2018$0.128
May 19, 2017$0.213
May 22, 2015$0.826
May 23, 2014$0.977
May 24, 2013$0.926
Jun 01, 2012$0.933
May 27, 2011$1.018
May 28, 2010$0.716
May 27, 2009$0.477
May 30, 2008$4.294
May 25, 2007$3.817
Jun 02, 2006$3.200
May 19, 2005$2.150
Jun 03, 2004$1.145
Jun 11, 2003$0.983
May 23, 2002$1.145