Century Finan Cp (CYFL) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Century Finan Cp (CYFL):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 05, 2019$0.170
Dec 06, 2018$0.150
Dec 05, 2018$0.150
Sep 05, 2018$0.150
Jun 05, 2018$0.150
Mar 05, 2018$0.150
Dec 01, 2017$0.135
Aug 31, 2017$0.135
May 31, 2017$0.135
Mar 02, 2017$0.135
Dec 01, 2016$0.125
Aug 31, 2016$0.125
Jun 01, 2016$0.125
Mar 02, 2016$0.125
Dec 02, 2015$0.110
Sep 02, 2015$0.110
Jun 03, 2015$0.110
Mar 03, 2015$0.110
Dec 03, 2014$0.110
Sep 03, 2014$0.110
Jun 03, 2014$0.100
Mar 03, 2014$0.100
Dec 03, 2013$0.100
Sep 03, 2013$0.080
Jun 03, 2013$0.080
Mar 01, 2013$0.080
Dec 03, 2012$0.060
Aug 31, 2012$0.060
Jun 01, 2012$0.060
Apr 10, 2012$0.060
May 27, 2010$0.080
Feb 25, 2010$0.240
Nov 27, 2009$0.250
Aug 28, 2009$0.240
May 28, 2009$0.240
Feb 26, 2009$0.240
Nov 26, 2008$0.240
Aug 28, 2008$0.240
May 29, 2008$0.240
Feb 28, 2008$0.240
Nov 29, 2007$0.230
Aug 30, 2007$0.230
May 30, 2007$0.230
Feb 27, 2007$0.230
Nov 29, 2006$0.230
Aug 30, 2006$0.220
May 30, 2006$0.220
Feb 27, 2006$0.220
Nov 29, 2005$0.200
Aug 30, 2005$0.200
May 27, 2005$0.200
Feb 25, 2005$0.190
Nov 29, 2004$0.190
Aug 30, 2004$0.181
May 27, 2004$0.181
Feb 27, 2004$0.181
Nov 26, 2003$0.181
Aug 28, 2003$0.181
May 30, 2003$0.173
Feb 27, 2003$0.173
Dec 02, 2002$0.173
Sep 16, 2002$0.173
May 30, 2002$0.173
Feb 27, 2002$0.173
Nov 29, 2001$0.173
Sep 18, 2001$0.173
May 30, 2001$0.173