CORNING NATURAL GAS CP (CNIG) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for CORNING NATURAL GAS CP (CNIG):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Mar 30, 2020$0.153
Dec 30, 2019$0.145
Sep 27, 2019$0.145
Jun 27, 2019$0.145
Mar 29, 2019$0.145
Mar 28, 2019$0.145
Dec 28, 2018$0.140
Sep 27, 2018$0.140
Jun 28, 2018$0.140
Mar 28, 2018$0.140
Dec 28, 2017$0.135
Sep 28, 2017$0.135
Jun 28, 2017$0.135
Mar 29, 2017$0.160
Dec 28, 2016$0.150
Sep 28, 2016$0.150
Jun 28, 2016$0.150
Mar 29, 2016$0.150
Dec 29, 2015$0.145
Sep 28, 2015$0.145
Jun 26, 2015$0.145
Mar 27, 2015$0.145
Dec 29, 2014$0.135
Sep 26, 2014$0.135
Jun 26, 2014$0.135
Mar 27, 2014$0.135
Dec 27, 2013$0.125
Sep 26, 2013$0.125
Jun 26, 2013$0.125
Mar 26, 2013$0.125
Dec 19, 2012$0.120
Sep 26, 2012$0.120
Jun 27, 2012$0.120
Mar 28, 2012$0.120
Dec 28, 2011$0.115
Sep 28, 2011$0.115
Jun 28, 2011$0.115