China Citic Bank Corp Ltd (CHBJF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for China Citic Bank Corp Ltd (CHBJF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 29, 2021$0.039
May 22, 2020$0.034
May 28, 2019$0.262
May 29, 2018$0.321
May 31, 2017$0.244
May 31, 2016$0.251
May 30, 2016$0.032
May 23, 2014$0.317
May 30, 2013$0.025
Jun 04, 2012$0.023
Oct 24, 2011$0.067
May 19, 2010$0.100
May 27, 2009$0.013
May 08, 2008$0.008