CNB Finan Corp Pa (CCNE) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for CNB Finan Corp Pa (CCNE):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 29, 2019$0.170
May 30, 2019$0.170
Feb 28, 2019$0.170
Nov 29, 2018$0.170
Aug 30, 2018$0.170
May 31, 2018$0.165
Feb 28, 2018$0.165
Nov 30, 2017$0.165
Aug 30, 2017$0.165
May 30, 2017$0.165
Feb 27, 2017$0.165
Nov 29, 2016$0.165
Aug 30, 2016$0.165
May 27, 2016$0.165
Feb 26, 2016$0.165
Nov 27, 2015$0.165
Aug 28, 2015$0.165
May 28, 2015$0.165
Feb 25, 2015$0.165
Nov 26, 2014$0.165
Aug 27, 2014$0.165
May 28, 2014$0.165
Feb 26, 2014$0.165
Nov 26, 2013$0.165
Aug 28, 2013$0.165
May 29, 2013$0.165
Feb 27, 2013$0.165
Nov 28, 2012$0.165
Aug 29, 2012$0.165
May 30, 2012$0.165
Feb 28, 2012$0.165
Nov 29, 2011$0.165
Aug 29, 2011$0.165
May 27, 2011$0.165
Feb 25, 2011$0.165
Nov 29, 2010$0.165
Aug 27, 2010$0.165
May 27, 2010$0.165
Feb 25, 2010$0.165
Nov 27, 2009$0.165
Aug 27, 2009$0.165
May 27, 2009$0.165
Feb 25, 2009$0.165
Nov 28, 2008$0.165
Aug 27, 2008$0.160
May 28, 2008$0.160
Feb 27, 2008$0.160
Nov 28, 2007$0.160
Aug 29, 2007$0.160
May 30, 2007$0.150
Feb 28, 2007$0.150
Nov 29, 2006$0.150
Aug 30, 2006$0.140
May 31, 2006$0.140
Feb 28, 2006$0.140
Nov 30, 2005$0.140
Aug 31, 2005$0.140
Jun 06, 2005$0.140
Mar 01, 2005$0.130
Dec 01, 2004$0.130
Sep 01, 2004$0.130
Jun 02, 2004$0.130
Mar 03, 2004$0.128
Dec 03, 2003$0.128
Sep 03, 2003$0.120
Jun 04, 2003$0.112
Feb 28, 2003$0.112
Dec 02, 2002$0.168
Aug 30, 2002$0.104
Jun 03, 2002$0.100
Mar 01, 2002$0.100
Nov 30, 2001$0.096
Aug 30, 2001$0.092
May 31, 2001$0.092
Mar 01, 2001$0.092
Dec 07, 2000$0.084
Sep 07, 2000$0.084
Jun 01, 2000$0.084
Mar 02, 2000$0.084
Dec 03, 1999$0.080
Sep 02, 1999$0.080
Jun 03, 1999$0.080
Mar 04, 1999$0.080
Nov 25, 1998$0.180
Sep 02, 1998$0.180
May 28, 1998$0.180
Mar 05, 1998$0.180
Nov 26, 1997$0.170
Sep 04, 1997$0.170
May 29, 1997$0.170
Mar 06, 1997$0.170
Nov 27, 1996$0.155
Sep 05, 1996$0.155
May 30, 1996$0.062
Mar 07, 1996$0.062
Dec 12, 1995$0.058
Sep 12, 1995$0.058
Jun 02, 1995$0.058
May 24, 1995$0.150
Mar 03, 1995$0.058
Nov 30, 1994$0.054
Aug 31, 1994$0.054