Cass Information Corp (CASS) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Cass Information Corp (CASS):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Jun 04, 2020$0.270
Mar 02, 2020$0.270
Dec 02, 2019$0.270
Aug 30, 2019$0.260
Jun 03, 2019$0.260
Mar 04, 2019$0.260
Dec 03, 2018$0.000
Aug 31, 2018$0.260
Jun 04, 2018$0.260
Mar 02, 2018$0.240
Dec 04, 2017$0.000
Aug 31, 2017$0.230
May 31, 2017$0.230
Mar 01, 2017$0.230
Dec 01, 2016$0.230
Aug 31, 2016$0.220
Jun 01, 2016$0.220
Mar 02, 2016$0.220
Dec 02, 2015$0.220
Sep 02, 2015$0.210
Jun 03, 2015$0.210
Mar 03, 2015$0.210
Dec 03, 2014$0.210
Sep 03, 2014$0.200
Jun 03, 2014$0.200
Mar 03, 2014$0.200
Dec 03, 2013$0.200
Sep 03, 2013$0.180
May 31, 2013$0.180
Mar 01, 2013$0.180
Dec 03, 2012$0.000
Aug 31, 2012$0.170
Jun 01, 2012$0.170
Mar 01, 2012$0.170
Dec 01, 2011$0.000
Aug 31, 2011$0.160
Jun 01, 2011$0.160
Mar 02, 2011$0.160
Dec 01, 2010$0.160
Sep 01, 2010$0.140
Jun 02, 2010$0.140
Mar 03, 2010$0.140
Dec 02, 2009$0.140
Sep 02, 2009$0.130
Jun 03, 2009$0.130
Mar 03, 2009$0.130
Dec 03, 2008$0.130
Sep 03, 2008$0.120
Jun 03, 2008$0.120
Mar 03, 2008$0.120
Nov 29, 2007$0.000
Aug 31, 2007$0.120
Jun 01, 2007$0.120
Mar 01, 2007$0.120
Dec 01, 2006$0.120
Aug 30, 2006$0.160
Jun 01, 2006$0.160
Mar 01, 2006$0.160
Dec 01, 2005$0.160
Aug 31, 2005$0.210
Jun 01, 2005$0.210
Mar 02, 2005$0.210
Dec 01, 2004$0.210
Sep 01, 2004$0.210
Jun 03, 2004$0.210
Mar 03, 2004$0.000
Dec 03, 2003$0.210
Sep 03, 2003$0.210
Jun 03, 2003$0.210
Mar 03, 2003$0.210
Dec 03, 2002$0.000
Sep 03, 2002$0.200
Jun 03, 2002$0.200
Mar 01, 2002$0.200
Dec 03, 2001$0.200
Aug 31, 2001$0.200
Jun 01, 2001$0.200
Mar 01, 2001$0.200
Dec 01, 2000$0.044
Aug 31, 2000$0.044
Jun 01, 2000$0.044
Mar 01, 2000$0.044
Dec 01, 1999$0.042
Sep 01, 1999$0.042
Jun 02, 1999$0.042
Mar 03, 1999$0.042
Dec 02, 1998$0.039
Sep 02, 1998$0.039
Jun 03, 1998$0.039
Mar 03, 1998$0.039
Dec 03, 1997$0.057
Sep 03, 1997$0.028
Jun 03, 1997$0.028
Mar 03, 1997$0.028
Dec 03, 1996$0.055
Sep 03, 1996$0.025
Jun 03, 1996$0.230
Mar 01, 1996$0.230